anarhija/ blok 45

....................................................................................

Porodična biblioteka

i drugi tekstovi

(2002-)operacija dzabalesku


Family Library (PB)

and other piecesBob Black ........ Ukidanje rada (PB br. 1) doc i audio book izbor tekstova
Pierre Clastres ..... Društvo protiv države (Vlast u primitivnom društvu, PB br. 2) html pdf
Marshall Sahlins ................ Prvobitno društvo blagostanja (PB br. 3) html pdf
Guy Debord ..................... Društvo spektakla (PB br. 4) html A4 pdf A5 pdf buklet
Fredy Perlman ................. Reprodukcija svakodnevnog života (PB br. 5) pdf izbor tekstova
Jacques Camatte ................. Protiv pripitomljavanja i Lutanje čovečanstva (PB br. 6) html pdf
Situacionistička internacionala ............ Beda studentskog života (PB br. 7) html pdf
Operacija Zerzan ..... Turneja po Hrvatskoj i Srbiji 2005 (PB br. 8) pdf galerija izbor tekstova
Guy Debord ...................... Urlici u slavu de Sada (filmovi, PB br. 9) rtf
Jacques Ellul ...... Tehnika ili ulog veka ("Tehnološko društvo", PB br. 10) html pdf
Jean Baudrillard ................. Ogledalo proizvodnje (PB br. 11) html pdf
Ivan Illich ............... Amicus mortis (PB, posebno izdanje) pdf
Silvia Federici ... Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija (posebno izdanje) html doc pdf
Marshall Sahlins ........ Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi (PB br. 12) html doc pdf

pregled štampanih izdanja/ an overview of print editions (foto-album)


nova serija (od 2015)

P. P. Pasolini ... Povratak svitaca: Scritti politici 1968-1975 html doc A4 pdf

Knjiga je, za sada, pripremljena kao jedinstven fajl (gore) i kao serija bukleta:

Salò pdf buklet
Dragi Đenarijelo pdf buklet
Olovne godine pdf buklet
Komunizam pdf buklet
Razgovor o Pazoliniju i drugi prateći tekstovi pdf buklet

Theodor W. Adorno ..... Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života (NOVI prevod) html doc A4 pdf
Kao serija bukleta, po poglavljima: 1 - 2 - 3 - 4 (ili kao obični A5 PDF: 1 - 2 - 3 - 4)

Theodor W. Adorno ..................... Snovi: Protokoli 1934-1969 html doc pdf buklet
John Logan ......... Crveno: Mark Rothko (igrokaz u pet scena, 2009) doc pdf bukletu pripremi/ work in progress


DADA, prvih 100 godina: 1916-2016

Napomena 1
(pdf) Napomena 2 (Dadamax)

Nekoliko dana u Dadalandu (Zürich 2013, foto-album)

Jean Hans Arp
....... DADALAND: Iz dnevnika jednog dadaiste doc html pdf buklet (kraća verzija)
Hugo Ball ..... Bekstvo iz vremena: Izbor beleški iz dnevnika 1910-1917 (u celini do 1921) doc pdf buklet
Tristan Tzara ..... Sedam manifesta dade i drugi tekstovi o dadi (1916-1922) html html-dodatak doc pdf buklet
Tristan Tzara .................. Ciriška hronika 1915-1919 html doc pdf buklet
Tristan Tzara ................. Srce na plin (1921) doc pdf buklet
Marcel Janco
....... Kreativna dada (1957) i Dada u dve brzine (1966) html doc pdf buklet
Richard Huelsenbeck (Dada Zürich) ................. Proglas (1916) doc pdf
Richard Huelsenbeck (Dada Berlin) ............ Prvo obraćanje dade u Nemačkoj (1918) doc pdf
Richard Huelsenbeck .................... Dadaistički manifest (1918) html doc pdf buklet
Huelsenbeck, Hausmann, Golyscheff .
.. Šta je dadaizam i koji su njegovi ciljevi u Nemačkoj? (1919) html doc buklet
Richard Huelsenbeck .......... Dada almanah: uvod, pregled sadržaja, osnovni podaci (1920) html doc pdf buklet
Richard Huelsenbeck .......... En avant dada: jedna istorija dadaizma (1920) html doc pdf buklet
Raoul Hausmann, Johannes Baader .................... Investirajte u dadu! (1919) doc pdf
Raoul Hausmann ....................... Povratak objektivnosti u umetnost (1920) html doc pdf buklet
Raoul Hausmann ................ Objektivna razmišljanja o ulozi dadaizma (1920) doc pdf buklet
Van Doesburg, Schwitters, Arp, Tzara, Spengemann ... Manifest o proleterskoj umetnosti (1923) doc pdf buklet
Theo van Doesburg, Kurt Schwitters ... Šta je dada? (1923) i Teo van Dusburg i dada (1931) doc pdf buklet
Hannah Höch ...... Berlinska dada 1917-1925: Razgovor sa Edouardom Roditijem (1959) html doc pdf buklet
Littérature br. 13 (Dada Paris) ............... Dvadeset tri manifesta pokreta dada (1920) doc pdf buklet
Arthur Cravan ................. Izložba u Salonu nezavisnih (1914) html doc pdf buklet
Raoul Hausmann i Guy Debord ........ Prepiska o dadi i "neodadaizmu" (1963-1966) html doc pdf buklet... i drugi tekstovi/ other pieces

Jacques Camatte ....... Centar Bobur: rak budućnosti html doc pdf buklet
Jens Bjørneboe (Bjernbu) ........ Strah od Amerike u nama (1952) html doc pdf buklet
Guy Debord
....... Odbacivanje svih mišljenja izrečenih o filmu Društvo spektakla html doc pdf buklet
Raoul Vaneigem ....... Poželi sve, ne očekuj ništa (intervju, 2009) html doc
Situacionistička internacionala ....... izbor tekstova, prateći materijal i žurnal
Fredy Perlman .......... Mašina protiv vrta: Dva eseja o američkoj književnosti i kulturi html doc
Lewis Mumford ........... Pentagon moći (Mit o mašini 2, 1970) html ili archive.org
Theodore Kaczynski ................... Industrijsko društvo i njegova budućnost html rtf
Jacques Ellul ....... The Betrayal by Technology (Documentary, 1992) archive.org i transkript
Jacques Ellul ................. Hitlerova pobeda? html doc
Jacques Ellul ................. Politička iluzija: Uvod html doc
Jacques Ellul ................. Od Biblije do istorije nerada html doc
Jacques Ellul ................. Žudnja za moći html doc pdf buklet
Ivan Illich ................. Izbor tekstova i odlomaka doc i drugi tekstovi
Ivan Illich ................. Jedan pogled (intervju, 1972) doc film
Godfrey Reggio ....... Koyaanisqatsi: Govori i intervjui (2003–2011) html doc pdf buklet
Claude Levi-Strauss ................. Tužni tropi doc
Claude Levi-Strauss ................. Saudades do Brasil html doc galerija pdf buklet
Claude Levi-Strauss .................... Divlja misao (prva dva poglavlja) doc
Marshall Sahlins ................. Čekajući Fukoa, i dalje (izbor beleški) html doc
Marshall Sahlins ................. Domaća dijalektika prirode i kulture html doc
Marshall Sahlins ... Kultura kao stvar proteina i profita (Kritika „kulturnog materijalizma“) html doc
Pierre Clastres ...................... Tuga divljeg ratnika html pdf
Stanley Diamond ................. Komunalne ekonomije doc
Tim Ingold ........... O društvenim odnosima kod lovaca-sakupljača html doc pdf buklet
Tim Ingold ........... San podarktičke noći: uvod u ontologiju Odžibva html doc pdf buklet
Tim Ingold ................ Od poverenja ka dominaciji html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Sur L'Eau ("Na moru" ili "Na vodi, Minima moralia br. 100) html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ............. Heliotrop (Minima moralia br. 114) doc buklet
Theodor W. Adorno ..................... Pismo prijatelju doc pdf
Theodor W. Adorno ............................. Rezignacija html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ............... Marginalije o teoriji i praksi html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ............ Spomenica iz Lucce html doc pdf buklet
Walter Benjamin ................. Kapitalizam kao religija html doc pdf buklet
Walter Benjamin ..... Pariz, prestonica XIX veka (vodič kroz Projekat Pasaži) html doc pdf buklet galerija
Walter Benjamin ......... O shvatanju istorije (sa Paralipomenom i napomenama) html doc pdf buklet
Walter Benjamin ......................... Na suncu html doc pdf buklet
Walter Benjamin ........................ Iskustvo i siromaštvo html doc pdf buklet
Howard Eiland i Michael W. Jennings ...... Valter Benjamin: Kritička biografija (Uvod) doc pdf buklet
Franz Kafka ................. Domaćinova briga ("Odradek") doc buklet
Gustav Landauer ................. Izbor tekstova i odlomaka html doc buklet
Gustav Landauer ................. Anarhična razmišljanja o anarhizmu html doc buklet
Gustav Landauer ........................... Prvi maj html doc buklet
List "Anarhija" (Beograd, 1911) ................. Nekoliko reči radi objašnjenja html doc buklet
Alfred Jarry ......... Kralj Ibi ili Poljaci: drama u pet činova html doc
Alfred Jarry ......................... Okovani Ibi html doc
Erik Satie .................. Depeša (1922) html doc
Andre Breton ........ Crno ogledalo anarhizma ili Kula svetilja (1952) html doc
Julian Beck ............. Život teatra: izbor odlomaka html doc pdf buklet
Chris Marker ........ Pristanište (La jetée, 1962) html doc pdf buklet srpski i engleski titl
Albert Camus ...................... Leto (L'Été, 1954) doc pdf buklet
Crisso i Odoteo ..... Varvari: nekontrolisana pobuna (kritika "Imperije") html doc
Anhilaal: Koalicija protiv rada i civilizacije (Indija) ..... Izbor tekstova html doc
John Zerzan via Anhilaal ...... Stiv Džobs i kraj prijateljstva (intervju, 2011) doc
John Zerzan, Enrico Manicardi i Michele Vignodelli ..... Italijanska turneja 2010 žurnal i album
John Zerzan ................. Državni neprijatelj (intervju) html doc
John Zerzan ................. Početak vremena, kraj vremena html doc
John Zerzan ............... Industrijalizam i pripitomljavanje html doc
John Zerzan ................. Ko je ubio Neda Luda? html doc
John Zerzan ........... Uzroci i značenje Prvog svetskog rata html doc
John Zerzan ................. Praktični Marks html doc
John Zerzan ................. Najsizam html doc
John Zerzan ................. Apstraktni ekspresionizam html doc pdf buklet
John Zerzan ...................... U početku beše Varalica html pdf
John Zerzan ................. Predgovor za Sumrak mašina html doc
John Zerzan ........ Gvozdeni stisak civilizacije: aksijalno doba html doc
John Zerzan ................. Proterana prisutnost html doc
John Zerzan ................. Suviše čudesno za reči html doc
John Zerzan ............... Ljubav html doc pdf buklet
John Zerzan ................. Tišina html doc pdf buklet
John Zerzan .............. More html doc pdf buklet
John Zerzan .............. Svest html doc
John Zerzan ..... Broj i carstvo (Numb and Number) html doc
John Zerzan .............. Zašto nada? html doc
John Zerzan .............. Životinjski snovi html doc
John Zerzan .............. Brže! Doba ubrzanja html doc


Svi prevodi i prateći tekstovi su slobodni.

Podrazumeva se da prethodna napomena važi samo za nekomercijalnu i neinstitucionalnu
upotrebu. Ako nekome to nije jasno ili ima neke druge dileme, neka se prosto javi.


All translations and other texts are free.

It goes without saying: for non-commercial and non-institutional use only.
If it's not clear enough, just send us a message.


Maurice Henry

"Možda će istinskom društvu DOSADITI razvoj; možda će, u svojoj slobodi,
ono ostaviti mogućnosti NEISKORIŠĆENIM, umesto da pod sumanutom prisilom
juriša na udaljene zvezde."

"Perhaps the true society would become BORED WITH DEVELOPMENT, and would out of freedom
leave possibilities UNUSED, instead of storming alien stars
under a confused compulsion."

— Theodor W. Adorno, "Sur l'eau" (Na vodi), Minima Moralia: Refleksije
iz oštećenog života
, br. 100, 1951. (Novi prevod.)


Izbor ŽURNALA:

Velika prolećna akcija Bubašvaba presa i nova izdanja Regionalnog Kluba dada
(van Doseburg, Schwitters; "23 manifesta pokreta dada")


Februarski Fijuk i nekoliko novih bukleta: Arthur Cravan; Raoul Hausmann i Guy Debord (prepiska);
"Dada almanah"; "En avant dada"...


Kabare Volter: 5. II 1916. – 5. II 2016. – ...

T. W. Adorno: "Snovi: Protokoli 1934–1969"

T. W. Adorno: "Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života" (konačna verzija)


T. W. Adorno: "Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života", novi prevod, Prvi deo

Nova knjiga: P. P. Pazolini, "Povratak svitaca: Scritti politici 1968-1975"

Novi tekstovi: Žak Elil (Žudnja za moći) i Žak Kamat (Centar Bobur)

Nove avanture Tristana Care (dodatak)


Tristan Cara: Sedam manifesta dade i drugi tekstovi o dadi (1916–1922)


Hugo Bal: Bekstvo iz vremena (izbor beleški)

Valter Benjamin: Kritička biografija. Howard Eiland i Michael W. Jennings, 2014.


bubasvaba-2

Bukleti/ Booklets


AB

Anarhistička biblioteka


Green Anarchy: An Anti-Civilization Journal
of Theory and Action (2001-2008)


.....................................................................

aleksa.golijanin(at)gmail.com
arhiva žurnala i lista/ journal and mailing list
pomoćna arhiva/ the supplementary archive